Skip to content

MC Investment Group (ish "MANAGEMENT COMMUNICATION")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-16 07:42:29
JSON

NIPT: L41909013F
Administrator: Eduard Hyseni
Objekti i Veprimtarisë: Fusha e marketingut dhe sfera e publicitetit, gjithashtu pjesmarrja ose/dhe organizimi i projekteve te ndryshme publike dhe private. Konsulence turistike, tour operator, agjenci turistike. Tregtimin e ushqimeve te konservuara, pijeve alkolike dhe kafe.
Emërtime të tjera Tregtare: MC Investment Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/07/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 000,00
Numri i pjesëve: 140
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “WinActive”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19/04/2016, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61621009H, me adresë aktuale në Tirane Njesia Administrative Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Nr.8, Hyrja 1, Kati i 1, dhe me administrator Eduard Hyseni. “MC Investment Group” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.09.2023)

II. “JOMART”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30/01/2023, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M31413010J, me adresë aktuale në Tirane Blv Zhan D’Ark, Pallati “Gora” Kulla 3, Njësia Bashkiake 5, Tiranë, Shqipëri, dhe me administrator Endri Gjokrushi. “MC Investment Group” zotëron 10% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.09.2023)

III. “MAX CAPITAL”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15/06/2022, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M21911002A, me adresë aktuale në Tirane Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 8, Hyrja 1, Kati 1, Tiranë, dhe me administrator Iva Veshi. “MC Investment Group” zotëron 50% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.09.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 09.08.2023, me kërkesë të administratorit, u vendos Pezullimi i aktivitetit të shoqërisë nga data 09.08.2023– Pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 8, Hyrja 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.09.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 10.09.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli