Skip to content

CAO STANDART
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-10 14:15:36
JSON

NIPT: L42220006M
Administrator: Christos Pastroumatzis
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim te materialeve te ndertimit, perpunim gelqere e shuar, import, eksport.
Emërtime të tjera Tregtare: CAO STANDART
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/10/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Automjeti Tip Atp MERCEDES BENZ me Targë AA 218 SY
II. Tirane Automjeti Man ATV me Targa AA 154 ME
III. Tirane Automjet tip MAN me targa AA 421 NF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Zall Herr Fshati Zall Herr, Rruga Kryesore, ambient i hapur, zona kadastrale 3878, nr. pasurie 206/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.06.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.06.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese PF 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 060 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 134 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 049 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 140 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 415 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 155 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 149 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:28 709 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:16 999 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 854 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 053 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 735 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 669 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 786 153,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli