Skip to content

AE COMMERCE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 13:05:19
JSON

NIPT: L42929403J
Administrator: Elton Seraj
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport,tregtim artikuj te ndryshem ushqimore, industrial me shumice dhe pakice .Import eksport te mallrave te ndryshem, perpunim, amballazhim artikuj ushqimore. Tregtim mallrat te ndryshem kontenier etj. Sherbime kateringu, prodhim dhe shperndarje ushqimi. Shitje me shumic. ë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz). Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/05/2014
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Fier Mjeti me targe AA 217 LS
II. Fier Mjeti me targe AA 719 MN
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: Me datë 29.09.2022, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua pezullimi i aktivitetit te shoqerise, nga data 29.09.2022 - pa afat. Statusi i shoqrisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Patos Lagjja 29 Marsi, Rruga Unaza, Godina nr. 2, Kati 3, prane gjimnazit Zhani Ciko

Adresa:
Fier Lagjja Konferenca e Pezes, Rruga Pandeli Qyrana, ndertesa ZK 8532, nr pasurie 5/561-N4, 5/561-N5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -583 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 543 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 637 073,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 346 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 575 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 250 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 109 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 812 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 833 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:104 224 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 737 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 609 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:84 804 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:57 008 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:56 878 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:67 778 990,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 859 335,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli