Skip to content

ECOCLEAN (ish "Albdrilling Green")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-07 09:05:12
JSON

NIPT: L53003402I
Administrator: Elgerti Bixha
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne industrine e naftes, gazit e ujit si dhe ne ate minerare qe lidhen me: studime, projektime, kerkime, zbulime e konturime, nxjerrje dhe zhvillime, sherbime e supervizime. Eksporte, importe dhe prodhimin e makinerive e paisjeve. transportin, grumbullimin, pergatitjen dhe tregtimin. prodhimin e nenprodukteve dhe tregtimin e tyre me shumice. studime, projektime, zbatime e supervizime ne fushen e mjedisit. Negocime, supervizime, sherbime e ekspertize ne fushen e kontratave hidrokarbure dhe minerare. Çdo veprimtari tjeter tregtare te lejuar nga ligji. Administrimi i mbetjeve të rrezikshme, grumbullimi, transporti, ruajtja e përkohshme, përpunimi, trajtimi, asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme, importimi dhe eksportimi i tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: ECOCLEAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29/05/2015
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Shoqeria “ALB - STAR”, eshte shoqëri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 15/02/1995 me NUIS J62903512W me seli qendrore ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5 me administrator Sokol Agalliu. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shoqeria “FINMAN”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.12.2022.)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11-03-2022, terhequr nga QKB date 30.12.2022, Pronaret perfitues te subjektit “ECOCLEAN”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Elgerti Bixha, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues prej 50% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2015.

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues prej 28.5% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.02.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Igli Jakovija, Altin Fuga, Suela Qoqja
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Shënime: Çdo urdher transferte financiare ne emer dhe per llogari te shoqerise do te nenshkruhet njekohesisht nga Administratori Z. Elgerti BIXHA, dhe Drejtori i Finances se shoqerise Znj.Kristina Lulashi. Bankat vendase te nivelit te dyte do te ekzekutojne transaksionet vetem me paraqitjen e tyre me 2 (dy) firmat e sipercituara.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Patos Zona Industriale, Patos Fier, NR. Pasurie 69/29, Zona Kadastrale 2890, Prane Kompleksit AlbStar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 30.12.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash, date 15.03.2016
Kontrate Shitje Aksionesh, date 07.04.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 30.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 273 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 864 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 479 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 483 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 226 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 32 558 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -284 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 987 873,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 338 268,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 929 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:56 956 303,00
Punuar Nga : P. Nikolli