Skip to content

TIRANA TATTOO SUPPLY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 14:26:01
JSON

NIPT: L61322037I
Administrator: Olti Visha (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë të gjitha aktivitetet e importit, eksportit, aktivitet ndërmjetësimi për gamën e materialeve Tattoo. Kryerjen e çdo shërbimi të nevojshëm për Tattoo. Për me tëpër shoqëria mund të veprojë si agjent/ndërmjetës për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme dhe bazuar në diskrecionin e saj të vetëm mund të kontraktojë palë të treta për kryerjen e një pjesë apo të të gjitha shërbimeve të mësipërme. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave. Për të arritur objektin e saj, Shoqëria mund të realizojë drejtpërdrejtë apo në mënyre të tërthortë çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shqiptare apo të huaja, si edhe të hyje në Marrëdhënie kontraktore, bashkëpunimi ose ortakërie me përsona të tretë, private ose publike, vendas ose të huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA TATTOO SUPPLY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05.01.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 18.07.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibres, Pallati Ani shpk, Kati i parë, Dyqani Nr. 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 05.01.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 18.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -57 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -338 533,00
Punuar Nga : A.Baja