Skip to content

ARTCOM CENTER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 14:14:25
JSON

NIPT: L61322039B
Administrator: Adrian Zeqo (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Të ofrojë çdo dhe të gjitha shërbimet në lidhje me shërbimin e "telemarketingut" dhe "Contact Center outbound dhe inbound", ofrues shërbime interneti, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të dhënave për shoqëritë dhe/ose entitet publike, ndërmjetësimit tregtare dhe të biznesit, marketing në fushat e telematics dhe shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm dhe edukim profesional, aktivitete të tjera të lidhura ose të ngjashme me ato të treguara me sipër dhe çdo aktivitet tjetër* i konsideruar i nevojshëm dhe i vlefshëm për realizimin e qëllimit të shoqërisë. Të tregtojë të gjitha llojet e pajisjeve, pjesëve të këmbimit si dhe të çdo tjetër mjeti i nevojshëm për ushtrimin e shërbimeve të mësipërme. Të ofrojë shërbime këshilluese biznesi dhe menaxhimi për shoqëritë e tjera si kërkime tregu, shërbime profesionale, teknike dhe shkencore si edhe shërbime të tjera këshilluese.
Emërtime të tjera Tregtare: ARTCOM CENTER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.05.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 27.01.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise ARTCOM CENTER. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Sami Frasheri", Pallati Nr.4, Shkalla Nr.1, Apartamenti Nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 25.05.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 21.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja