Skip to content

SASSO BIANCO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-03-05 11:15:15
JSON

NIPT: L61402031B
Administrator: Betim Shkupi (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.02.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.04.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua prishja e shoqërisë dhe fillimi i procedurave të likuidimit. U caktua likuidator i shoqërisë Z. Betim Shkupi. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 29.12.2017, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua raporti i likuidimit të shoqërisë të paraqitur nga likuidatori Z. Betim Shkupi dhe ç’regjistrimi i shoqërisë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.70

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2020
Akti i themelimit
Vendimi per likuidimin e shoqerise 18.04.2016
Vendimi per miratimin e raportit te likuidimit 29.12.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -461 643,00
Punuar Nga : A.Lala