Skip to content

ALB.LOKA (ish "ABL.LOKA KONSTRUKSION")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-12 15:12:31
JSON

NIPT: L61410032D
Administrator: Irjana Gjana (Likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytezim karriere guri; Shfrytezim impiante te bluarjes, prerjes, sharrimit, perpunimit dhe prodhimit te gurit, pllakave te gurit, reres, zhavorrit, 9akullit dhe inerteve ne pergjithesi. Import - eksporti dhe tregtimi me shumice dhe pakice i gurit dhe nenprodukteve te tij, i pllakave te gurit, reres, zhavorrit, cakullit dhe inerteve ne pergjithesi, impianteve, pajisjeve dhe makinerive qe sherbejne per fushat e mesiperme. Import eksporti dhe tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, produkte bujqesore, blegtorale, konfeksioneve, automjeteve, pjeseve te kembimit, pajisjesh elektroshtepiake, elektronike, elektrike, hidrosanitare, hidraulike, qeramike, qelqi, artizanati, lendeve te para, lendeve te ndertimit, te lendes drusore te perpunuar e te paperpunuar, mobilje, kancelari, materialeve e lendeve plastike prej gome, hekuri, kimike dhe nenprodukteve te tyre, produktesh kozmetike , linjash e makinerish ne fushen e prodhimit, peprunbimit, transportit, ndertimit, serviseve. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, bar kafe, resotorante, qendra pushimi e kurative, si dhe ne fushen e turizimit ne pergjithesi. Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave dhe pasagjereve.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB.LOKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 23.02.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.
Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 18.05.2017, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga i pezulluar ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.
Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 14.01.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga Shoqeri ne Likuidim e Siper ne te Çregjistruar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Todi Shkurti", nr. 109.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.10.2021
Statuti i Shoqerise
Vendimi i Ortakut te Vetem date 18.05.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani