Skip to content

KLINIKA PSIKOLOGJIKE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-07 12:22:27
JSON

NIPT: L61415018Q
Administrator: Betim Shkupi (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Terapi individuale, terapi grupi, terapi në çift. Qëllimi i klinikës është të ofrojë këshillim individual i cili mund të jetë afatgjatë ose afatshkurtër, të shërbeje si një hallke e rëndësishme referimi për çdo problem individual, familjar në grup apo dhe në popullate. Gjithashtu qëllimi i këtij shërbimi, përsos këshillimit individual, në çift, grup etj. Ky shërbim do të jetë edhe një qendër për praktiken e këshillimit për studentet e universitetit si dhe një qendër e kërkimit shkencor në psikologji. Gjithashtu për të realizuar objektin dhe qëllimet e saj, shoqëria mund të ndërmarrë dhe të zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional, apo dorëzanes që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KLINIKA PSIKOLOGJIKE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: European Education Initiative (Ish U.E. T.) shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19/06/2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K62029010L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 4, Rruga "Xhanfize Keko", Nr. 56, me administrator Tildi Çadri. Ortak te shoqerise jane : Rudin Dura me 51% te kapitalit dhe shoqeria EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING me 49% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më date 07.07.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 18.04.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 29.01.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", godinë 4-katëshe Nr.70

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 07.07.2022
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 18.04.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrimi i Shoqerise , date 29.01.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -226 463,00
Punuar Nga : A.Baja