Skip to content

AMC FOOD TRADING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-07 13:17:06
JSON

NIPT: L61419041B
Administrator: Lavdosh Hoxhaj (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë si dhe shitje online të produkteve ushqimore dhe jo ushqimorë, studimi i tregut, asistencë dhe shërbime kundrejt palëve të treta. Shoqëria si linje kryesore por të rëndësishme në arritjen e qëllimit të objektit social, do të kryejë të gjitha veprimet tregtare, industriale dhe financiare të pasurive të paluajtshme konsideruar të nevojshme apo të dobishme dhe mund të ofrojë garanci përsonale dhe reale edhe në favor të të tretëve në blerjen e aksioneve të kompanive ekzistuese dhe atyre që do të krijohen në të ardhmen.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PROJECT ALBANIA shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24/10/2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42229011B, me adresë në Tirane, Rruga Brigada VIII a Tirana, Sheshi Karl Topia, Kulla 2, Kati 1, Nr.4 , me administrator Enkli Gjoni. Ortake e vetme e shoqerise eshte Adelina Gjoni. Sipas të dhënave të QKB deri më date 07.07.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 04.05.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 13.09.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Brigada VIII, Pallatet Agimi 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 07.07.2022
Kontrate Shitje Kuotash date 31.10.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 04.05.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrimi i Shoqerise , date 13.09.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -94 294,00
Punuar Nga : A.Baja