Skip to content

Zani Gas
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 15:37:04
JSON

NIPT: L66326801R
Administrator: Pranvera Zaharija (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me pakicë i bombolave të gazit për ngrohje dhe gatim për popullatën, familjaret, bizneseve dhe të gjithë atyre që kanë nevoje për bombola gazi. Tregtimi i artikujve industriale që kanë të bëjnë me bombolat e gazit. Shoqëria mund të zhvillojë çfarëdolloj aktiviteti tjetër të afërt ose që lidhet ma objektin e saj, e vetme ose me pjesëmarrje me ente, ndërmarrje ose shoqëri të tjera duke kryer të gjitha operacionet financiare të nevojshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Zani Gas
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/01/2016
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 31.05.2017 , me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Likujdimi i Shoqerise .Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 21.05.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
GRAMSH Lagjja Sporti, rruga Ali Koçi, zona kadastrale nr.1842, ndërtesë private me nr.pronësie 9/243

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 31.05.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrimi i Shoqerise , date 21.05.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja