Skip to content

DADA GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-07 06:12:09
JSON

NIPT: L66404206G
Administrator: Klodiana Belegu (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumicë dhe me pakicë të produkteve industriale. Veprimtari të ngjashme dhe plotësuese të sa më sipër.
Emërtime të tjera Tregtare: DADA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/02/2016
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 600 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Shal, Shkalla nr.1, apartamenti.3
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.06.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pezullimi i Aktivitetit te Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 11.08.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizimin e Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

III.Me date 18.08.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Kalimi i Shoqerise ne Likudim. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

IV. Me date 10.01.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Novoselë, Rruga Nacionale Vlorë-Fier, KM 13, Lagjja Cerkovine, ndërtesa 1 katëshe, nr.202/5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 18.08.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 10.01.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 178 684,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 249 783,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016

Punuar Nga : A.Baja