Skip to content

STUDIO INTESA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-22 14:22:14
JSON

NIPT: L81528009S
Administrator: Emanuel Montini
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimin e të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe Contact Center duke përfshirë edhe përpunimin e të dhënave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike, ndërmjetësim tregtar dhe marketing në fushën e shërbimeve telematike dhe telefonike. Realizimi i projekteve për marketing dhe komunikim publicitar si dhe zbatimi i tyre në emër të organeve publike, shoqëritë private dhe për vete, për prezantimin dhe promovimin e shitjes, në tregjet europiane dhe jashtë Europës, të produkteve dhe shërbimeve; Aktivitetet e shërbimeve të konsulencës menaxheriale të lidhura me to, shërbime të kërkimit të tregut dhe sondazh të opinionit publik, shërbime publicitare, shërbimet botuese dhe shtypi si shërbime informatike dhe të lidhura me to. Veprimtarite e lidhura dhe të ngjashme me ato të renditura më sipër, të blej, të shesi, të marri hua, të japi me qira të mira të tundshme e të patundshme dhe çdo gjë tjetër të nevojshme e të vlefshme për realizimin e drejpërdrejtë o të tërthortë të qëllimit të shoqërisë. Import dhe Eksport të mallrave të ndryshme të lidhura me realizimin e objektit të aktivitetit tregtar. Do të kryhet çdo veprimtari e lejuar nga legjislasioni shqiptar në fuqi me qëllim përmbushjen e objektit tregëtar të shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 11.10.2021, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7 Bulevardi “GJERGJ FISHTA”, Ndertesa 30, Hyrja 18, Apartamenti 7, Kati i Dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja