Skip to content

3 M & CO - AGRO TRADING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-22 13:28:11
JSON

NIPT: L87728502K
Administrator: Nikolle Ndoci
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullim, perpunim dhe eksport te produkteve bujqesore dhe blegtorale. Kryerjen e cdo lloj aktiviteti te lejuar nga legjislacioni shqiptar. Shoqeria do te kryeje cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj, duke perfshire edhe veprimtari per shit-blerje sendesh te luajtshme dhe te paluajtshme, pjesemarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe nderrmarrje te tjera. Montim, merëmbajtje dhe servis te dhomave dhe impjanteve frigoriferike.
Emërtime të tjera Tregtare: 3 M & CO - AGRO TRADING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/03/2018
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Siri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 5
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.10.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 24.08.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 27.02.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

IV. Me date 14.05.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

V. Me date 04.05.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Dajc, Kompleks sherbimesh ne kilometrin 11, ne rrugen automobilistike Lezhe-Shkoder, Zona kadastrale nr.2544, pasuria me nr.133/100, Fshati Mabe, Njesia Administrative Dajç

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 11.10.2018
Kontrate Shitblerje Kuotash date 18.10.2020
Kontrate Shitblerje Kuotash date 01.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -224 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -85 847,00
Punuar Nga : A.Baja