Skip to content

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 13:29:11
JSON

NIPT: M23322201V
Administrator: Luan Tabaku
Objekti i Veprimtarisë: a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te fumizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve; c) Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura; d) Mirembajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe te impianteve te pastrimit te tyre. Shoqeria duhet te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me lejet, autorizimet, liçencat sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19/09/2022
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Albana Jani; Aida Saraçi; Elsa Belba; Armando Lamaj; Erion Hudhri
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja "Brigada 17 Sulmuese", Rruga "Petraq Popa"; ish konvikti i Shhkolles " Onufri"; (kati I, II) ZK.8523, pasuria nr. 4/40.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Marreveshja per Krijimin e Shoqerise
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja