Skip to content
Ndertimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "FAQEKUQI III"

MER ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-19 08:10:41

NIPT: L89630401H
Administrator: Sali Çeta
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i shoqerise do te jete: Ndertimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "FAQEKUQI III" tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike, kjo ne zbatim te Kontrates se Koncesionit per ndertimin e Hidrocentrali "FAQEKUQI III" me nr.2183 Rep. nr.l 145/3 Kol. dt. 16/10/2018, te lidhur midis Ministrise Infrastruktures dhe Energjitikes (ne cilesine e Autoritetit Kontraktues) dhe Bashkimit te perkohshem te shoqerive "FAQEKUQI III" shp.k. dhe "DESTAXHEI" sh.p.k. (ne cilesine e Koncesionarit), me objekt financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirembajtjen e hidrocentralit dhe transferimin e tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: MER ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/10/2018
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “FAQEKUQI III”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 04/07/2012, me NIPT L29312401R me seli qendrore ne Berat Qender - SKRAPAR Sharove Fshati Sharove, dhe administrator Sali Çeta. Ortak te shoqerise jane: Emmanouil Mavrogiannakis - 50%, DashnorNaço - 10%, Bujar Çeta – 20% dhe Sali Çeta – 20%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.12.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.06.2021, terhequr nga QKB date 17.12.2022, Pronaret perfitues te subjektit MER ENERGJI, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte

Emmanouil Mavrogiannakis, shtetas grek, i datelindjes 1946, pronar perfitues per 49% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.10.2018.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16/10/2018
Lloji i Kontratës: Kontrate Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gas
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat Çorovode COROVODE Lagjja Sharove, shtepia private Nr.19

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 17.12.2022
Statuti i Shoqërise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 17.12.2022
Kontrate Shitje Kuotash date 21.09.2021
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : P. Nikolli