Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.A Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 21

Mbi 1000000 Fitim 2015

GRANDKOMPANI

L03009201N
(Prodhimi dhe furnizimi me panele diellore, bojlera elektrike dhe materiale e pajisje te tjera qe lidhen me to. Tregtimi, shitja, eksport-importi, dhenia me qira ne lidhje me sa parashikohet ne piken (i) me s)

Elbasan 1082883 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni