Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 252

DENAS POWER

L34102003N
(Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi, administrimi dhe transferimi i HEC - it "DENAS". Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksporti, dhe shitja e energjisë elektrike. Kryerja e çdo lloj aktiv)

Korçë 0 ALL

HIDROCENTRALI CANGONJ

L34203001F
(Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i hidrocentralit “CANGONJ”, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi d)

Korçë 0 ALL

Liria Energji

L34203002N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shpella Poshtë II & Shpella Poshtë III" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetim)

Korçë -675428 ALL

ALBANIAN HYDROPOWER 2013

L34428601L
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Shkopet 2, 3 tek autoriteti kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi , projektimi, ndërtimi, vënia në pu)

Korçë ALL

HIDROPOTAM

L34524801G
(Projektimi, financimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve të Potamit si dhe transferimi i tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, sipas objektit të kontratës )

Vlorë 0 ALL

XHENGO ENERGJI

L34616003G
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Kasollet e Selces", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspor)

Korçë -1936964 ALL

MUHURR ENERGY

L37123701M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit " Runja" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimit, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe sh)

Dibër -597940 ALL

BALLENJA POWER MARTANESH

L37201401C
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i së drejtës së pronësisë dhe operimit i hidrocentralit Ballenjë tek Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës në përfundim të kontratës së Konçesionit (s)

Dibër -1370870 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Hidrocentrali QARR & KALTANJ

L37902001E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit “QARR“ e “KALTANJ ”, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja)

Korçë 7227282 ALL

SBM ENERGJI

L38319901M
(Ndërtimi, operimi, dhe transferimi i hidrocentraleve Nr. 1 dhe Nr. 2, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënien në punë, prodhimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, dhe sh)

Dibër 0 ALL

LAJTHIA & KOLESJAN ENERGY

L38327202S
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lajthia" & "Kolesjan" & "Domaj" tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, projektimi, ndër)

Kukës -955959 ALL

IRARBA ENERGJI

L38402901A
(Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të energjisë elektrike nga hidrocentrali "SHENGJUN " tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhi)

Dibër 0 ALL

Melova Arez

L39421501D
(Ndërtimin, operimin e hidrocentraleve Arëza 1-4 në pellgun ujëmbledhës së përroit Arëza, Memaliaj, si edhe tregtimin e energjisë elektrike, në mbështetje të kontratës Konçesionare nr. 4041 rep, nr)

Gjirokastër -1936964 ALL

EDIANI

L39523001J
(Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, mirëmbajtje e Hidrocentralit SHENGJON me vendndodhje në Fan MIRDITE dhe transferimin e tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues. ¦ Shoq)

Lezhë 2488 ALL

HP Bigas dhe Veleshnje ENERGY

L39604401K
(Ndërtimin, Operimin dhe transferimin e e hidrocentraleve "Bigas" dhe "Veleshnjë" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndar)

Berat 0 ALL

HP VENDRESH ENERGY

L39604402S
(Ndërtimin, Operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Vendesh" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe)

Berat 0 ALL

HP "Prishta 1 & 2 ENERGY"

L39607401C
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e e hidrocentraleve "Prishtë" dhe "Rahovic" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndar)

Berat 0 ALL

OBERALD ENERGJITIK

L39610301L
(Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Kryezi 3'', ''Kryezi 4'', ''Kryezi 5'', me vendndodhje në përroin e madh, rrethit Puke, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si )

Shkodër -308088 ALL

SKATINË - HEC

L39809601H
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Skatinë", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe )

Kukës 0 ALL

CLAS - AS ENERGY

L48505301F
(Prodhim, transmetim dhe shpërndarje të energjisë elektrike, nëpërmjet ndërtimit të hidrocentraleve të rinj si dhe rehabilitim të hidrocentraleve ekzistues. Studim e projektim pyjor, zbatim të punimeve)

Lezhë -308088 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni