Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 253

VOKOPOLA ENERGJI

L31407010B
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Vokopola 1 & Vokopola 2 & Vokopola 3 tek autoritet kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, projektimi, nd)

Tiranë ALL

SHPERDHAZA - ENERGJI

L59517003U
(Ndërtim hidrocentrali, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, dhe tregtimi i energjisë elektrike. Prodhim, trasnmetim dhe shpërndarje të energjisë elektrike nëpërmjet ndërtimit)

Lezhë -120943 ALL

HYDRO SETA

L31528016T
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Seta 2- 1", "Seta 2-2, "Seta 3", "Seta 4" tek Autoriteti Kontraktor (përkatësisht Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) ku përfshihet Fina)

Tiranë 0 ALL

Begem Energji

L31818008K
(Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve Vranisht, Hocisht, Grapsh, Zicisht, Stropan, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi)

Diber 0 ALL

L & G Energy

L31819004G
(Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi, administrimi dhe transferimi i HEC - ve "Guri i Kuq 1/1, dhe "Guri i Kuq 1/2". Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksporti dhe shitja e energjise elektrik)

Tiranë -136963 ALL

MESOPOTAM ENERGY

L31917016A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Driza", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shi)

Tiranë 0 ALL

HEC QUKU

L32009001C
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Quku 1" dhe "Quku 2" dhe transferimi i tyre nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe a)

Tiranë 0 ALL

GAVRAN ENERGY

L32012503R
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Gavran 1" dhe "Gavran", tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ek)

Elbasan -5139763 ALL

HEC VERNIK

L32118018V
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "Vernik 1" & "Vernik 2", & "Vernik 3", & "Vernik 4", me vendndodhje në përroin e Qukut, dhe transferimin e tyre )

Tiranë -240447 ALL

S.P.E GJADER

L32120012G
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e lumit Gjadër, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi)

Tiranë 0 ALL

GIZAVESH ENERGY ALBANIA

L32124008V
()

Tiranë -592690 ALL

FATLUM

L32125021H
(Projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Perrollaj" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transme)

Tiranë 50141 ALL

M.C INERTE LUMZI

L32126004A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskaden e lumit Lumzi, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, f)

Tiranë 0 ALL

DAAB ENERGY GROUP

L32127008N
(Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentrali "Dobrenj-Tomorrice" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetim)

Tiranë -220244 ALL

ACCESS ENERGY ALBANIA

L32203022A
(Ndërtimin, Operimin dhe transmetimin e energjisë të hidrocentraleve "GJURAJ" &" KASHEC& "RAGAM" dhe "LEPURUSHE" , në pellgun ujëmbledhës të lumit Kir e degëve të tije si GJURAJ & DEZADARENJE & PLANIT t)

Tiranë ALL

HEC SHUTRI

L32221042M
(Objektivi kryesor i Shoqërisë është zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues me nr rep. 10107 dhe kol 3247 date 02. 09. 2013 dhe të miratuar me VKM Nr. 564, datë 14. 09. 2011 Shoqëri)

Tiranë ALL

DOMI TEC

L32301058Q
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Plepi", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi/furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shit)

Tiranë -445240 ALL

NOVO SAPAC ENERGIE

L32402010B
(Shoqëria do të ushtrojë aktivitet privat në fushën e Ndërtimit, Operimi dhe Transferimi i hidrocentraleve "Iballe 1&2, Sapaç 1&2, Berisha dhe Liqeni tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, )

Tiranë -873284 ALL

F&F

L33305402C
(Ndërtimin-Operim-Transferim i hidrocentralit "NISHAN" në lumin e Voskopojës, si dhe prodhim-tregtimin e energjisë elektrike në mbështetje të Kontratës Konçensionare BOT Nr. 9298 Rep, Nr.2957 Kol, datë)

Korçë 0 ALL

EnRel Hydro

L33915001P
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Zerec 1 & Zerec 2, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërnda)

Korçë 0 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni