Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Komandite
Rezultate gjithsej: 2

Sea Land Investment Fund

M02409022L
(Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme të çdo lloji. Ofrimi i fitimeve për Ortakët nga investimi në një portofol të diversifikuar aktivesh.)

Tirane ALL

“GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK"

M12227046E
(Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajishme te cdo lloji. Ofrimi i fitimeve per Ortakët nga investimi në nje portofol te diversifikuar aktivesh.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni