Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Emri Subjektit:Riviera
Rezultate gjithsej: 7

Mbi 1000000 Fitim 2015

RIVIERA

J66903244D
(Ndertim civile ne fushen publike dhe private, ne infrastrukture (rruge, sisteme drenazhi, vepra arti, sisteme ujesjelles - kanalizime, porte aeroporte etj). Implementimi i projekteve energjitike (nenstacione, l)

Tiranë 5979507 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

COMPANY RIVIERA 2008

K81716011V
(Shfrytezim, prodhim, import, eksport , te materialeve inerte, gure gelqeror, betoni dhe asfaltobetoni. Punime germimi ne toke, punime ndertime civile dhe industriale, mirembajtje, ristrukturime, veshje fasadash)

Tirane 13892184 ALL

RIVIERA SARANDE 2022

M24126809A
(Shetitje me Varke Turistike te pushuesve qe frekuentojne qytetit e Sarandes.)

Sarande ALL

INERTE BETON RIVIERA

M27207202F
(Shoqeria kryen aktivitetin ekonomik: Prodhim dhe shitje te betonit te gjitha markave dhe prodhime elementesh te betonit te parafabrikuar; Kryerja e veprimtarise minerare te shfrytezimit, prodhimit dhe tregti)

Himarë ALL

UNI-RIVIERA GROUP

L82217501O
(Publicitet, Marketing dhe reklamim on-line, ne fushen e turizmit, hotelerise. Sherbime promovimi, marketingu dhe ndermjetesim dhe konsulence tregtare te shoqerive te ndryshme. Realizim dhe oferta e sherbimev)

Durres ALL

RIVIERA PROPERTY

M33824801O
(Agjensi Imobilare. Ndermjetesim ne shitjen e pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme. Sherbim akomodimi. Mirembajtje ambjente banimi dhe biznesi. Arredime ambjente banimi dhe biznesi. Sherbim shitje bileta )

Sarande ALL

RIVIERA PARAFABRIKAT

M38313501F
(• Prodhimi ne menyre industriale i elementeve parafabrikat me beton normal, te armuar dhe te paranderurur, transporti dhe montimi i tyre ne veper. Punime strukturore special, ne terrene jo rezistente dhe t)

Lezhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni