Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Artan Sako
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

2 T

K01731001M
(Në fushën e ndërtimit, projektime, ndërtime civile dhe industriale, ndërtim rruge dhe kanalizime etj. Tregti me shumicë dhe pakicë, import eksport të artikujve të ndryshëm etj. Furnizim me karburant i)

Tiranë 39024183 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KADRIA

K42013001W
(Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm. Hapje e aktiviteteve në fushën e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave dhe i udhëtarëve. Në fushën e ndërtimit. Puni)

Tiranë 6666790 ALL

EURO SERVISE&CO 2021

M11815007J
(Import dhe shitje te makinave, motoreve e te mjeteve lundruese, import- eksport te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni