Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bilbil Kastrati
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI (Ish MESH)

J61813529P
(Import, eksport, tregti me shumicë e pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë, lëndëve djegëse, servis automjetesh, lavazh automjetesh, gomisteri, tregti të artikujve të ndryshëm, tregti me shumic)

Durrës 709283693 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI GROUP (Ish KASTRATI SHA)

K21711502V
(Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit)

Durrës 1254826900 ALL

Gas Group ( ish "Mylkaj Gas")

K81811016Q
(a.Tregetimi i bombolave te gazit te lengshem dhe gazit te lengshem b.Tregetimi me shumice dhe pakice te mallrave ushqimore,industriale,elektro shtepiake,hidrosanitare,materialeve te ndertimit, c.Tregeti nepermj)

Tirane 766870 ALL

GAS & KAST 2016

L67023203V
(Import-eksport i biokarburanteve dhe produkteve, derivateve të tyre si nafta, benzina, karburant i përdorur në aviacion, vajra, lubrifikante, solare etj. Shitja me shumicë dhe pakice i biokarburanteve dhe p)

Vlorë ALL

BROKAS SECURITIES

L92109001L
(Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e transaksioneve me titujt, blerjen dhe shitjen e tyre me porosi të klientit dhe veprimtarinë e këshillimit të investimit në tituj. Shoqëria mun)

Tiranë ALL

KAST & BILL 05

M12310006J
(Tregtim me shumice dhe me pakice, hoteleri turizem, ndertim te ndertesave per banim.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni