Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Endrit Hido
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTERLOGISTIC (Ish INTERAS GROUP)

K21605003M
(Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje, magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial)

Tiranë 70407184 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

T R I M E D

K51612031J
(Import-Eksport tranzit,Depo Farmaceutike,Përfaqësim në fushat farmaceutike,prodhim-perpunim-konfeksionimimport-eksport-tranzitim-tregtim me shumice e pakice te medikamenteve,materialeve mjekesore e aksesor)

Tiranë 45214721 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni