Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fabiola Hysenbelliu
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

PANORAMA GROUP

K22112005E
(Veprimtari te medias te te gjitha llojeve, krijim i gazetes, etj. Kryerjen e shërbimeve dhe dërgesave postare.)

Tirane 11855486 ALL

EGNATIA GROUP (ish "EGNANTIA GROUP")

K33315201I
(Imp-Eksport Tregetim Pije Alkolike..etj.Te ushtroje veprimtari private ne sferen ndertimore te projektimit dhe te zbatimit sipas kategorive te percaktuara ne licensen e leshuar dhe konkretisht si me poshte: )

Tirane -63880844 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni