Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatmir Isufaj
Rezultate gjithsej: 7

Mbi 1000000 Fitim 2015

MGB

K91323004Q
(Ndërtime civile të të gjitha llojeve, aktivitete në fushën e ndërtimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gurë, qeramike, elemente betoni, etj. Ndërtime projektime rrugë, ura, )

Tiranë 84633759 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELEKTRO LUBONJA

K94003002M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Lubonjë" tek Autoriteti Kontratues, ku perfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, fumizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shit)

Korçë 1045791 ALL

FAQEKUQI III

L29312401R
(Ndertimi i veprave civile, financimi, projektimi,ndertimi,venia ne pune,administrimi, mirembajtja e hidrocentraleve per te mundesuar operimin, transmetimin dhe tregtimin e energjise elektrike, per prodhimin )

Berat ALL

DAAB ENERGY GROUP

L32127008N
(Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentrali "Dobrenj-Tomorrice" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetim)

Tiranë -220244 ALL

I.F.T

L61813005K
(Konsulencë Juridike, ndërmjetësim, Konsulencë në fushën minerare, energjetike, mjedisore, konsulenca të llojeve të tjera etj. Eksport - import, tregti me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ush)

Tiranë ALL

YOUR GYM

L81305063G
(Fitnes, joga, aerobi, zumba, masazh, tregti me pakice te artikujve industrale per palester si multivitamina, proteina si dhe veshje sportive te te gjitha llojeve. Sherbime bar-kafe, restorant, sherbime hoteleri)

Tiranë ALL

ASL

L81310025T
(Zbatim, projektim te ndertimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemim taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme, ndertime civile e turistike, rrugesh, vepra arti, hekurudha e ka)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni