Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Florenc Gjikuria
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

GJIKURIA

J62903456H
(Ndërtim, montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të çfarëdollojshme, industriale, turistike, civile. Asfaltim rrugësh, punime bonifikimi. Prodhim i materialeve të ndërtimit, si dhe transport i )

Tiranë 23866363 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ROMANO PORT

K51625501O
(Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me akt)

Durrës 130028596 ALL

IONIAN COAST PROPERTY DEVELOPEMENT (ish "IOANIAN COAST PROPERTY DEVELOPMENT")

K87223201M
(Zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme ne fushen e ndertimit si dhe te pasurive te paluajteshme,te bleje,te montoje,te marre dhe te jape me qera,te shese,te jape ose te marre ne huaperdorje fabrika,impiante d)

Vlore 0 ALL

SPORT KLUB HIMARA

L07229201M
(Organizimi i aktiviteteve sportive, kryesisht në sportin e futbollit dhe volejbollit por edhe për lloje të tjera sporti. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportet aktuale si dhe pjesëmarrja në garat sportive )

Himare -3583197 ALL

MAXI TERM

L81821505N
(Fasoneri ne sektorin e ndertimit, perpunimi aktiv i materialeve te ndertimit me lendet e para te porositesit. Prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit. Tregtimi me shumice dhe pakice, prodhimi, insta)

Durrës ALL

Seaside Construction

M22303024T
(Projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile dhe industriale dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë; Shitja e objekteve/njësive të ndërtuara si investitor d)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni