Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Lavdosh Bala
Rezultate gjithsej: 5

AGE ERZEN

L51810011P
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Erzen për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike.)

Tiranë -29306 ALL

"MAX ENERGY"

L77003205H
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike eolike, fotovoltaike, hidrike dhe gjeotermale në territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo)

Tiranë ALL

THOSE

M11720002O
(Sherbim Bar, Kafe, Lounge, Restorant, shërbim Kateringu si dhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise dhe qe nuk bie ndesh m)

Tirane ALL

Nova Prospect

M12421009A
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike, energjise se eres (eolike) dhe energjise gjeotermale ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptar)

Tirane ALL

Sunny Hill

M21829027C
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike solare (fotovoltaike, energjisë së erës (eolike) dhe energjisë gjeotermale në Republikën e Shqipërisë dhe marrja nga Qeveri)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni