Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Lavdosh Bala
Rezultate gjithsej: 4

AGE ERZEN

L51810011P
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Erzen për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike.)

Tiranë -29306 ALL

THOSE

M11720002O
(Sherbim Bar, Kafe, Lounge, Restorant, shërbim Kateringu si dhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise dhe qe nuk bie ndesh m)

Tirane ALL

Nova Prospect

M12421009A
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike, energjise se eres (eolike) dhe energjise gjeotermale ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptar)

Tirane ALL

Sunny Hill

M21829027C
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike solare (fotovoltaike, energjisë së erës (eolike) dhe energjisë gjeotermale në Republikën e Shqipërisë dhe marrja nga Qeveri)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni