Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shefit Kastrati
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI (Ish MESH)

J61813529P
(Import, eksport, tregti me shumicë e pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë, lëndëve djegëse, servis automjetesh, lavazh automjetesh, gomisteri, tregti të artikujve të ndryshëm, tregti me shumic)

Durrës 709283693 ALL

KASTPETROL

J91823501N
(Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve brenda dhe jashte, import-eksport dh)

Durrës -5108646 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI GROUP (Ish KASTRATI SHA)

K21711502V
(Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit)

Durrës 1254826900 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIA GAS TECH SHA (Ish "K A S T R I O T & PETROL " Sh.A)

L11718501C
(Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te te gjtha paisjeve impiante stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregetimit te hidrokarbureve brenda vendit dhe jashte shtetit)

Durrës 18751497 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni