Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shpëtim Selimollari
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

Gjoka Konstruksion - ENERGJI

L01815004G
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të datës 04.05.2010 (Nr. 2217 Rep. Nr. 1070 Kol.). Shoqëria ka si objekt kryerjen e veprimta)

Tiranë 17299844 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni