Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Taulant Kurti
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELEKTRO LUBONJA

K94003002M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Lubonjë" tek Autoriteti Kontratues, ku perfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, fumizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shit)

Korçë 1045791 ALL

I.F.T

L61813005K
(Konsulencë Juridike, ndërmjetësim, Konsulencë në fushën minerare, energjetike, mjedisore, konsulenca të llojeve të tjera etj. Eksport - import, tregti me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ush)

Tiranë ALL

Landi Servis

M13801201A
(Prodhim artikuj mobilerie, mobilim dhe pajisje per panaire e konsulence,qeradhenie per pajisjet dhe gjithe sherbimet me aksesoret qe lidhen me manifestimin.Furnizim e pajisjen e dyqaneve dhe stenda per panaire )

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni