Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vilma Nushi
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

MARKETING & DISTRIBUTION

J72124001N
(Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje, magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial)

Tiranë 348013023 ALL

H E R M E S SHPK

K02016002S
(Telekomunikacione, eksport import, televizion, ndertimi, restorant, konsulence financiare.)

Tiranë ALL

ZBULO FATIN

K31706801H
(Ushtrim i veprimtarise ne fushen e lojrave te fatit.-Te bleje apo zoteroj ne ndonje menyre tjeter ,te importoje,magazinoje,ruaj,eksportoj apo te tregoje me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem ,perfshi)

Tirane ALL

PHOTON SH.P.K

K72413002A
(Sherbime drejtuar dyqaneve te shitjes me pakice te kartave rimbushese te telefonise levizese, nepermjet instalimit dhe asistences se rrjeteve te terminaleve prane dyqaneve te shitjes me pakice dhe projektimi)

Tirane ALL

MARKDIST

L07823201A
(Import eksport dhe shitblerje me shumice dhe me pakice te mallrave industriale, ushqimore, blektorale, bujqesore, pjeseve te kembimit per makina te te gjitha tonazheve , cigare, pajisjeve elektronike, hidros)

Kukes ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni