Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 545

ARDIT KRAJA

K31624169U
(Tregtim me shumice e pakice, import eksport te konfeksioneve.)

Tirane ALL

Sokol Kraja

M11307021M
(Dhenia me qira e ambjenteve ; Aktivitete te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per manaxhim.)

Tirane ALL

Elona Çaushi

K41416001B
(Konsulence ne fushen e ekonomise dhe mjedisit.)

Tirane ALL

Elona Çaushi

L01616024T
(Bar)

Tirane ALL

BA 3 (perthithur nga "Continental Group")

K81321036T
(Shoqeria ka si objekt te gjithe aktivitetitin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Tra)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni