Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces falimentimi
Rezultate gjithsej: 3

HAWAI - ALB - SHPK

K01415501W
(Import eksport mallrash te ndryshme te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice. Investime ne fusha te ndryshme, si ne ate te ndertimeve publike, te godinave te banimit, te infrastruktures, ne blerje e shitje t)

Durrës ALL

MIKA KORÇA - SHA (ka perthithur MIKA BERAT)

J64103104K
(Grumbullimi, përpunimi dhe eksporti i duhaneve. Shfrytëzimi dhe rinovimi i aseteve ekzistuese si dhe ndërtimi i aseteve të reja depozituese e përpunuese të duhaneve. zbatimi i teknologjive të reja për p)

Korçë -3046629 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DENIS-05 (ish “D E N I S - 05”)

K51518029B
(Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, projektime ne fushen e ndertimit, ndertime, rikonstruksione, punime komunale sherbim ne dertime hidroteknike, kanalizime, ujesjellsa, elektrike,rruge e sistemime)

Tiranë 3374204 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni