Skip to content


Aktualisht kemi 6519 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

" Klubi i Futbollit Maliq " 

L93801001R
(Projektimin, financimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve të sporteve të të gjitha llojeve me qëllim nxitjen dhe masivizimin e sportit, krijimin e akademive sportive dhe ekipeve zinxhir. Dhënien në përdorim të tretëve, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e objekteve që shoqëria ka në administrim. Çdo aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.)

Korçë ALL

Qëndra Sportive Korçe 

L84513003Q
(Projektimin,financimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve të sporteve të të gjitha llojeve, me qëllim nxitjen dhe masivizimin e sportit, krijimin e akademive sportive dhe ekipeve zinxhir, dhënien në përdorim të tretëve, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e objekteve që shoqëria ka në administrim.Çdo aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin në fuqi.)

Korçë ALL

Klubi Shumesportesh Apollonia sh.a 

L82816405H
(Përfaqësimi dhe pjesëmarrja në të gjithë veprimtarinë sportive kombëtare dhe ndërkombetare me të gjitha disiplinat sportive të njohura nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqipëtar (KOSKH), Komiteti Olimpik Ndërkometare (IOC) dhe të gjitha Federatat Shqiptare Sportive të njohura nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë sipas legjislacionit shqiptare në fuqi dhe me Ligjin Nr79/2017, "Për Sportin". Vazhdimi i traditës sportive, zhvillimin dhe rritjen e cilësisë sportive në të gjitha sportet që ushtrohen dhe përfaqësojnë Bashkine Fier. Krijimin e ekipeve zinxhirë të grupmoshave të ndryshme në sportet e lojrave me dore dhe sportet e rënda si basketboll, volejboll, çiklizëm, boksi, peshëngritja etj. Krijimin e lidhjeve miqësore, shkëmbimeve të eksperiencave me klubet sportive, shoqatat sportive dhe shoqëritë brenda dhe jashtë vendit. Manaxhimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve sportive që janë në pronësi të shoqërisë Klubi Shumësportesh Apolonia sha. Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthortë me objektin e saj. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licensat sipas legjislacionit në fuqi.)

Fier ALL

UJESJELLES KANALIZIME SH.A DROPULL

L82616601E
(a)Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatoreve dhe shitja e tij. b)Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë te pijshëm. c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. d)Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.)

Gjirokastër ALL

Ujesjelles Kanalizime SH.A Finiq 

L76931502F
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.)

Vlorë ALL

UJESJELLES KANALIZIME KONISPOL

L74829801V
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimin, ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumatorëve.)

Vlorë ALL

KLUBI I FUTBOLLIT SKËNDERBEU SH.A

L74216002N
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit, si dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga UEFA, për meshkuj e femra. Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futsalit, beach - soccer dhe pjesëmarrjen në garat sportive vendase e ndërkombëtare. Krijimin e Akademisë së Futbollit Skënderbeu, ku përfshihen të gjitha ekipet zinxhir të sportit të futbollit. Futja në tregun kombëtar dhe ndërkombëëtar të shit-blerjes së lojtarëve. Kuotimi në indekset e bursave kombëtare apo ndërkombëtare. Aktivitete të tjera në fushën e sportit të futbollit. Çdo aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.)

Korçë ALL

SH.A UJESJELLES KANALIZIME BASHKIA PUSTEC

L74004003B
(a.Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatoreve dhe shitja e tij. b.Mirëmbajtje e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. c.Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve.)

Korçë ALL

UJËSJELLËSI KANALIZIME BASHKIA KAMËZ

L72320034A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.)

Tiranë ALL

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË  (Ish-Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Tiranë)

L72320033P
(1.Objekti i shoqërisë brenda territorit të bashkisë së krijuar sipas ligjit Nr.l 15/2014, "Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", dhe akteve të ndarjes, është: a)Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; b)Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm si dhe të impianteve të pastrimit të tyre; c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve; c)Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura; d)Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. 2.Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. 3.Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.)

Tiranë ALL