Skip to content

VIA SH.P.K.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-04-08 09:18:46
JSON

NIPT: 810835994
Administrator: Drilon Shamolli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik. Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore. Instalime të tjera ndërtimore. Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave. Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë. Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar. Trajtimi i transportit "cargo". Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave. Prodhimi i produkteve gërryese. Prodhimi i lokomotivave dhe mjeteve mbështetëse të trasportit hekurudhor. Transporti rrugor i mallrave. Punime suvatimi. Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim. Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos. Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare. Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Instalime elektrike. Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve. Magazinimi dhe ruajtja. Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave. Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit. Përgatitja e vendpunishtes. Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit. Lyerja dhe vendosja e xhamave. Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël. Transporti i brendshëm ujor i mallrave. Punimet e kulmit (çatisë). Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi. Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit. Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera. Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve. Transporti hekurudhor nderurban i pasagjerëve tjera. Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor. Testi i shpuarjes dhe shpuarja. Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. Aktivitetet e arkitekturës. Zhvillimi i projekteve të ndërtimit
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.02.2014
Rrethi: Ferizaj
Shteti ku vepron: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 075 250,00
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Të punësuar: 25
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: *Kapitali fillestar i shoqerise eshte 25.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te dates 07.04.2021 sipas Bankes se Shqiperise. Te dhenat jane marre nga Agjensia e Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves https://arbk.rks-gov.net/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Ferizaj, Gërlicë, Mehmet Gradica

Akte. Tjetërsim Kapitali: Te dhenat e shoqeria Via shpk sipas Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves, date 08.4.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala