Skip to content

Tranzit
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-13 14:09:10
JSON

NIPT: K91624020M
Administrator: Kristina Naumi
Objekti i Veprimtarisë: T'u ofrojë kredi personave fizikë dhe juridikë, Faktoring, qiraja financiare (leasingu), këshillimi dhe shërbime ndërmjetësimi. Veç kësaj, në përputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të lidhur drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt, që vjen si pasojë ose që është e lidhur me veprimtaritë e mësipërme. Për të arritur qëllimet e mësipërme. Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion si p.sh.: tregtar, financiar, shërbime të mbledhjes së huave në vonesë, të pagesave në vonesë dhe/ose detyrimeve të tjera në vonesë të institucioneve të tjera, me qëllim vlerësimin e fizibilitetit të portofolave për t'u blerë nga shoqëria, veprimtari qiraje ose hipotekimi që mund të konsiderohen të vlefshme dhe të nevojshme me qëllim kryerjen e veprimtarisë së shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Tranzit
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.03.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Ishujt Cayman, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 177 291 572,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: New Century Holdings XI, L.P, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Ishujt Cayman, me numër regjistri CR-10711 dhe me seli me PO Box 309, Ugland House, South Chureh Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (“NCH XI”). Shoqeria eshte e kontrolluar nga Nch Capital Inc (Sipas vendimit me shkrim të ortakëve të shoqërisë “Tranzit” shpk, datë 19.10.2009, të dorëzuar në QKB)

NCH Balkan Fund, LP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar regjistruar në Ishujt Cayman, me numër regjistri MC-15214 dhe me seli në PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (“NYCH Balkan”). Shoqeria eshte e kontrolluar nga Nch Capital Inc (Sipas vendimit me shkrim të ortakëve të shoqërisë “Tranzit” shpk, datë 19.10.2009, të dorëzuar në QKB)

Shoqeria meme perfundimtare eshte Nch Capital Inc, nje fond investimesh e organizuar sipas ligjeve te New York, e themeluar ne daten 01.01.1993, me adrese ne Nch Capital Inc. 452 Fifth Avenue 24th Floor New York, NY 10018, SHBA, me aksioner kryesor Nch Advisors Inc. Ajo menaxhon shume fonde private nder te cilat New Century Holdings Xi Lp dhe Nch Balkan Fund Lp (Burimi i te dhenave: https://privatefunddata.com/fund-companies/nch-capital-inc/)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 12.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91725007P, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Njësia Bashkiake Nr, 10, Kodi Postar 1001, me administrator Andi Ballta (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.01.2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 59, Kati 3, Kodi Postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.01.2021
Akti I themelimit dhe statuti 2009
Marreveshje blerje kuotash 07.06.2016
Vendimi I asamblese per miratimin e transferimit te kuotave 03.11.2014
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 11.12.2014
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 26.12.2012
Akt transferimi aksionesh 03.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 84 870 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 136 093 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 128 431 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 85 826 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 85 826 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 97 702 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 25 756 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 208 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:273 232 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:381 273 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:296 584 142,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:304 627 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:407 106 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 214 946 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 50 736 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 159 342,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala