Skip to content

TIPOGRAFIA USHTARAKE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J61821057H
Administrator: Fabiola Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim libra artistik, rregullore, blloqe, patenta, leje qarkullimi në kufi, pasaporta, licenca dhe letra me vlerë, porosi shteterore dhe private, lidhje speciale regjistrash, riparim regjistrash të gjëndjes civile, prodhim dosjesh, sistemim dokumentacioni në arkiva etj.
Emërtime të tjera Tregtare: TIPOGRAFIA USHTARAKE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11.07.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 66 857 000,00
Numri i pjesëve: 66 857
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj
Anëtarë Bordi: Bledar Doracaj; Fatmir Hoxhaj; Knidi Bashari
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 14.03.2015.Në bazë të shkresës Nr.16246/4 Prot, datë 27.02.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar: "Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, moslejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor".
02. Në datë 15.09.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.74Regj , Nr. 515 Prot, datë 08.09.2016, të lëshuar nga përmbaruesi “Gazmor B Guri", është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat apo aksionet e palës debitore Shoqëria “Tipografia Ushtarake”sh.a me Nipt J61821057H me administratore znj. Xheni Krypi." Pala kreditore: Hate Çela. Objekti: Dëmshpërblim page.
03.Në datë 11.01.2017: Në bazë të Urdhrit Nr. 777 Prot, datë 06.12.2016, të lëshuar nga zyra përmbarimore Gazmor B Guri, Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet që zotëron shoqëria "TIPOGRAFIA USHTARAKE "sha me Nipt-J61821057H. Pala kreditore: Hate Çela. Objekti: Pagim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 20.02.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr. 80 Regj., Nr. 180 Prot., datë 13.02.2018, dhe Nr. 74 Regj Nr. 179 Prot., datë 13.02.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Gazmor B Guri”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga "Qemal Stafa", përball porcelanit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 888 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 933 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 384 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 039 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -436 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 100 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -5 998 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -14 300 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -13 560 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -2 479 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -3 789 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 340 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 627 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 484 994,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 788 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 337 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 877 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 841 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 4 430 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 7 398 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 8 038 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 5 883 888,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B