Skip to content

ALBKONTROLL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J61821510W
Administrator: Eraldo Mene
Objekti i Veprimtarisë: Kontroll sasior dhe cilësor i mallrave të eksport-importit, marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko-fizike për to, kontroll të përshtatshmërisë së mjeteve të transportit dhe depove të magazinimit, kontrollit të ambalazhit, marketimit, etiketimit dhe stivimit të mallrave të eksportit etj
Emërtime të tjera Tregtare: ALBKONTROLL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/07/1999
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 37 039 972,00
Numri i pjesëve: 37 039
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 2 Femra/ 1 Mashkull
Anëtarë Bordi: Jonilda Filipi; Klodian Mene; Besa Shahini
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Skenderbeg 45.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 785 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 342 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 700 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 317 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 528 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 470 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 276 196,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 021 848,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 600 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 329 240,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 2 805 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 1 852 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 700 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 860 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 818 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 395 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 063 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 17 927 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 20 310 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 23 130 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 16 799 787,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 18 709 179,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 20 404 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 21 802 162,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B