Skip to content

SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J61827076U
Administrator: Besmir Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të biletave, biletave të llotarisë, faturave dhe formularëve që kanë të gjitha numër serie dhe që shërbejnë për tu konvertuar në para, si dhe biletat e transportit rrugor të udhëtarëve, kinemave, teatrove etj.; Shtypshkrimi i të gjitha biletave të llotarive; Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të formularëve me numër serie; Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të faturave me numër serie; Shtypshkrimi i pullave fiskale të te gjitha llojeve dhe pullave të tjera me numër serie; Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01.09.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 430 238 000,00
Numri i pjesëve: 430 238
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 6 Meshkuj
Anëtarë Bordi: Lavdrim Sahitaj; Enton Duro; Ervin Mete; Artan Gjokaj (kryetar); Ismet Lala; Bledi Rrapushi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Në datë 14.07.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.1508/7 0590-16 Prot, datë 07.07.2016 të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service”, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e subjektit "Shtypshkronja e Letrave me Vlerë” sh.a Nipt-J61827076U, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar." Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 04.08.2016, në bazë të Urdhrit Nr. 1518/15-0590-16 Prot datë 27.07.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore Kodra Bailiff Service.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Ish Tipografia Ushatarake.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 77 414 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 108 345 649,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 107 189 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 58 332 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 934 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 326 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 55 486 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 52 064 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 27 138 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 541 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:288 593 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:316 490 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:282 318 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 175 458 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 112 817 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 147 819 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 193 465 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 179 472 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 56 671 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 26 998 180,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B