Skip to content

AGNA Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë

JSON

NIPT: J62903631L
Administrator: Kristo Naçi
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport të mallrave industriale e ushqimore, materiale ndërtimi, prodhime bujqësore e blegtorale, prodhim e shitje pije alkoolike, pjese këmbimi, tregtimin e tyre me shumicë e pakicë si dhe transport mallrash dhe udhëtaresh. Në fushën e investimit në ndërtim, në fushën e shitblerjes së trojeve për ndërtim, për turizëm, fshatra turistike, hoteleri dhe hoteleri. Aktivitet në fushën e ndërtimit. Tregtim, import, eksport të produkteve dhe nen produkteve të duhanit, duke përfshire por pa u kufizuar në: paketa cigaresh, duhan të hapur, letër e filtër për cigare, aksesore për duhanin, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: AGNA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare
Viti i Themelimit: 25.11.1993
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 147 483 647,00
Numri i pjesëve: 6 230 800
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kosta Sotiri, Aleksander Naçi, Vasil Naçi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Autoveture HYUNDAI me targe AA 705 MM Tirane Tirane TIRANE Autoveture HYUNDAI me targe AA 703 MM Tirane Tirane TIRANE Autoveture HYUNDAI me targe AA 704 MM Tirane Tirane TIRANE Autoveture HYUNDAI me targe AA 702 MM Tirane Tirane TIRANE Autoveture HYUNDAI me targe AA 706 MM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
GJIROKASTER VRISERA

Adresa:
Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER GJ 0147 A Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER VRISERA Tirane Tirane TIRANE Autostrada Tirane-Durres kilometri i pare MEZEZ. Tirane Tirane TIRANE Ndertim Godine banimi dhe sherbime, rruga Sami Frashri prane ish Laburatorit. Tirane Tirane TIRANE Ndertim Godine polifunksionale, rruga 28 Nentori prane selise qendrore te Partise Demokratike

Telefoni:
682074380

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 597 532 141,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 611 290 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 613 154 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 615 402 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 848 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 547 715 738,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 242 706 705,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016