Skip to content

Banka Ndërkombëtare Tregtare sh.a. 

JSON

NIPT: J71329002E
Administrator: Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë së Bankës është ushtrimi i çdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe të veprimtarive të tjera të lidhura me këto, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe sipas ndryshimeve të këtij legjislacioni, të bëra herë pas here ". Subjekt i licencimit nga Banka e Shqipërisë (autoriteti rregullator përkatës), Banka mund të ushtrojë aktivitet si më poshtë: Të pranojë depozita monetare. Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatorë dhe kredinë hipotekare. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare, qiranë financiare, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshtë: instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, certifikata të depozitave etj.), këmbim valutor, produkte derivateve (instrumente derivateve), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futurës) dhe kontrata me opsione (options), instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen, letra me vlerë të transferueshme, instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin, pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik dhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime, ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme, administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi parave dhe portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit, shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme, sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare, shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtarit e listuara në shkronjat "b " deri "e " këtu e më lart, duke përfshirë referencë e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si kartat e debitit dhe të kreditit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parasë elektronike. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin për llogari të saj, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar ( OTC ) ose ndryshe, të letrave me vlerë të transferueshme.
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.02.1996
Rrethi: Durrës, tirane, Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 307 603 157,00
Numri i pjesëve: 13 076 031
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Sivagukan Thambirajah, Lim Teong Liat, Lee Ooi Kim, Hashimah Ismail
Të punësuar: 92
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: Nr.9 -
Dt:20.02.1997 (sipas BSH) -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Qendra e Biznesit Eurokol Nr.14

Adresa:
TIRANE Rruga Sami Frasheri, Pallatet Çabej, Kati 1 TIRANE Rruga Kavajes, 100 m në hyrje të Kombinatit. VLORE Lagjia 28 Nentori Vlore Himare HIMARE Rruga nacionale, Spilet, Perballe ish Restorantit Qendror Vlore Sarande SARANDE Lagjia Nr.1, Sarande FIER RAMIZ ARANITASI, L.11 JANARI SHKODER "CAJUPI" LAGJIA VASIL SHANTO Gjirokaster Permet PERMET Prane Hotel Turizmit TIRANE ELBASANI-NR.45-PERB.KEND LOJRA Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER LAGJIA 18 SHTATORI Fier Lushnje LUSHNJE LAGJIA "XHEVDET NEPRAVISHTA" Berat Ura Vajgurore URA VAJGURORE Lagja 18 Tetori, Sheshi kryesor, 50 m nga Bashkia Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Qender, në krah të OSSH, perballe Opportunity Albania. Lezhe Lac LAC Lagja Nr. 3, Sheshi qendror, Prane Bashkise TIRANE Rruga e Kavajes, Prane Kishes Ortodokse VLORE L.PAVARESIA, BUL.VLORESKELE TIRANE Rruga Muhamet Gjollesha, Kryqezimi me Rrugen Komuna e Parisit Berat Berat BERAT L.22 TETORI, SHESHI Q. QYTETIT Gjirokaster Tepelene TEPELENE Lagja Mustafa Matohiti, Ap. 1, Banesa 20 Korce Bilisht BILISHT Sheshi 1 Maji, Pallati 1, Kati 1, Bilisht, Devoll Tirane, KAMEZ Qender Kamez, perballe bashkise Kamez. TIRANE Rruga Qemal Stafa, Banese Private perballe Institutit të Higjenes Elbasan, LIBRAZHD Sheshi Gjorg Golemi, Bulevardi Kryesor, Prane Policise ELBASAN LAGJIA QEMAL STAFA 5 Durrës SKENDERBEJ, LAGJIA 4 Diber Peshkopi PESHKOPI lagjia Gjok Doci TIRANE Unaza e Re, Pallat i Ri 10 Katesh, Kati 1, 100 m larg Doganes Korce, POGRADEC Lagjia Nr.1, Pogradec ELBASAN Lagjia Kongresi i Elbasanit, Rruga Koço Brisku Diber Burrel BURREL Lagjia Partizani KORCE SHETITORJA "FAN NOLI" TIRANE Bulevardi Zogu I-re, Nr. 47. Lezhë, LEZHE Lagjia Beslidhja, Lezhe TIRANE BUL B.CURRI PRANE SH.TEKNOLOG TIRANE SHESHI KARL TOPIA

Telefoni:
682024845

Faqja Web:
http://www.icbank-albania.com/sq/

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -106 569 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 52 647 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 56 553,00