Skip to content

TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë

JSON

NIPT: J82427007R
Administrator: Behar Male
Objekti i Veprimtarisë: Marrja përsipër e hartimit të projekteve të ndryshme ndërtimore të fushave të ndryshme dhe të realizimit të ndërtimit në përgjithësi; Ndërtim në fushën e turizmit, të infrastrukturës, qendrave të biznesit. Administrim dhe mirëmbajtje të të gjithë elementëve për godinat e ndërtuara, të rikonstruktuara, sipërfaqeve urbane, rrugëve e shesheve brenda dhe jashtë komplekseve të ndryshëm ndërtimorë, administrim dhe mirëmbajtje e të gjithë elementëve për fshatrat turistikë, magazinave të ndryshme, depozitave dhe hangarëve, pistave dhe rrugëve dytësore. Aktivitet në blerjen, shitjen, qiradhënien e zyrave, ambienteve tregtare dhe/ose pasurive të tjera të paluajtshme; Veprimtari në fushën e estetikës dhe dermo-kozmetikës; hapja dhe mbajtja e qendrave me profil estetikën, dermo-kozmetikën, trajtimin e lëkurës dhe trupit, masazheri dhe mirëmbajtje trupore, fitness dhe pishina. Import dhe eksport në përgjithësi, konvertim të valutave;Rieksportim, tranzitim të të gjitha mallrave të ndryshëm me shumicë dhe pakicë, produkteve me origjinë bujqësore, blegtorale, mallra të ndryshëm ushqimorë të gatshëm e gjysmë të gatshëm; Tregtim i materialeve të 2 ndërtimit të llojeve të ndryshëm; Tregtim të pajisjeve elektrike, elektronike dhe elektroshtëpiake, pajisjeve hidrosanitare, të pijeve alkoolike, dhe jo alkoolike, duhanit e cigares. Aktivitete me destinacion turistik, agrement, rekreativ, me ose pa përdorim të ujerave, pyjeve, armëve të zjarrit, atyre të ujit, motorëve, skafeve, barkave dhe anijeve të përmasave të ndryshme, vendqëndrimeve apo moleve të ndryshëm, të varur, pararendur dhe statikë; Hapja, pjesëmarrja dhe ushtrimi i aktivitetit me anë dhe duke qenë pjesë e shoqërive të tjera dhe atyre off-shore;Çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji; hapja dhe mbajtja e bareve (klube) dhe restoranteve
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT (T.I.D. sh.p.k.)
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 01.12.1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 650 734 000,00
Numri i pjesëve: 650 734
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia bashkiake nr 5, rruga Sami Frasheri, nr 56, shkalla F, kati 1, zyra 2, nr pasurie 7/630- N30, (pjesa prej 71.5 m), zona kadastrale 8270

Adresa Email:
info@tidalbania.com

Telefoni:
257332

Faqja Web:
www.tidalbania.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 55 001 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 59 096 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 261 530,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 32 896 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 266,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 475 911 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 805 183 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 401 066 742,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016