Skip to content

LARTI - SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-05 09:36:20
JSON

NIPT: J94316024A
Administrator: Astrit Isa, Luan Larti
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport dhe tregtim te artikujve te ndryshem. Transport te mallrave te te gjitha llojeve. Punime druri, zdrukthtarie, mobilje, orendi,ndertim te objekteve te ndryshme bujqesore,industriale e godina banimi,etj. Grumbullim,perpunim,tregtim (import-export) skrap hekuri dhe metalesh me ngjyra. Importi i farave dhe fidaneve.
Emërtime të tjera Tregtare: LARTI - SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.09.1999
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 960 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Korce, Gjysem rimorkio Sommer me targa ABR 753.
2) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 me targa KO 8138 B.
3) Korce, Gjysem rimorkio Schmitz SCS 24 me targa ABR 752.
4) Korce, Gjysem Rimorkio ARDOR me targa AER 710.
5) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18440 me targa AA 401 DL.
6) Korce, Gjysem rimorkio Acerbi me targa ABR 216.
7) Korce, Gjysem rimorkio Spitzer me targa KO 5846 B.
8) Korce, Gjysem Rimorkio SAMRO me targa AGR 518.
9) Korce, Koke terheqese MAN me targa KO 3862 B.
10) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa KO 8513 B.
11) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa ABR 758.
12) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa KO 8135 B.
13) Korce, Gjysem rimorkio Tecnocar me targa ABR 225.
14) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa ABR 754.
15) Korce, Kamion Mercedes Benz 1517 me targa AA 401 HF.
16) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18440 me targa AA 281 DL.
17) Korce, Gjysem rimorkio Brenta me targa AAR 856.
18) Korce, Gjysem Rimorkio ALKOM me targa AER 716.
19) Korce, Gjysem rimorkio Krone me targa KO 3072 B.
20) Korce, Gjysem rimorkio Acerbi me targa ABR 217.
21) Korce, Gjysem rimorkio Schmitz me targa KO 2695 B.
22) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 me targa KO 5840 B.
23) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 AA 629 KI.
24) Korce, Gjysem rimorkio Gervasi me targa ACR 004.
25) Korce, Kamion Mercedes Benz 814 me targa KO 2179 B.
26) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa KO 8137 B.
27) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa KO 8145 B.
28) Korce, Gjysem rimorkio Mistrall me targa KO 8573 B.
29) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18440 me targa AA 499 FX.
30) Korce, Gjysem rimorkio Schwartzmuller me targa KO 4096 B.
31) Korce, Koke terheqese TG 460 A XXL me targa KO 4573 B.
32) Korce, Koke terheqese MAN TGX 18440 me targa AA 495 FX.
33) Korce, Gjysem Rimorkio Spitzer me targa AER 015.
34) Korce, Kamion Daimler Actros 18-31 me targa AA 402 HF.
35) Korce, Koke terheqese MAN 19464 me targa KO 3864 B.
36) Korce, Kamion Mercedes Benz me targa AA 603 IR.
37) Korce, Gjysem rimorkio Schwartzmuller me targa ABR 751.
38) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa KO 8139 B.
39) Korce, Koke terheqese 4 MAN TGA 18430 me targa KO 5842 B.
40) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa ABR 755.
41) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 me targa KO 8134 B.
42) Korce, Koke terheqese TG 460 A XXL me targa KO 4574 B.
43) Korce, Gjysem rimorkio Tecnocar me targa ABR 218.
44) Korce, Koke terheqese MAN TGX 18440 me targa AA 497 FX.
45) Korce, Gjysem rimorkio Blumhardt me targa KO 0596 B.
46) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 me targa KO 8516 B.
47) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa KO 8517 B.
48) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 me targa KO 8136 B.
49) Korce, Koke terheqese MAN 19-414 me targa KO 4095 B.
50) Korce, Koke terheqese MAN TGX 18440 me targa AA 492 FX.
51) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 me targa KO 8514 B.
52) Korce, Gjysem rimorkio Paganini me targa ABR 221.
53) Korce, Gjysem rimorkio Omep me targa KO 8574 B.
54) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa KO 5841 B.
55) Korce, Gjysem Rimorkio Blumhardt me targa AGR 402.
56) Korce, Koke terheqese MAN TGX 18440 me targa AA 493 FX.
57) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18430 me targa KO 8144 B.
58) Korce, Koke terheqese MAN TGA 18440 me targa AA 283 DL.
59) Korce, Gjysem rimorkio Koegel me targa ACR 285.
60) Korce, Gjysem Rimorkio Gervasi me targa AFR 789.
61) Korce, Kamion Mercedes Benz me targa AA 352 IR.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, BULGAREC

Adresa:
1) Korce, Godine banimi 3 kateshe, Lagjja 12, Rruga Vasil Tromara, Nr.56, Zona kadastrale 8561, Nr.pasurie 2/813.
2) Elbasan, Ndertim objekti per magazinim industrial, Metalurgji, Zona kadastrale 3965, Nr.pasurie 501/5.
3) Korce, Godine banimi 3 kateshe , Lagjja 5, Rruga Papakristo Negovani dhe Emin Duraku , Zona kadastrale 8563, Nr.pasurie 5/273.
4) Korce, Bulgarec, Njesia Administrative Bulgarec, Pasuria nr.0000-117/43, Zona kadastrale 1310.
5) Korce, Lagjja 9, Rruga Midhi Kostani, Zona kadastrale 8561, nr.pasurie 4/1134 dhe 4/1047+1-25.
6) Korce, Ambjent Sherbimi 8 Kate me Bodrum, Lagjja 9, Rruga Midhi Kostani, Zona Kadastrale 8561, Nr. Pasurie 0000-4/1213 7001
7) Korce, Godine banimi 8 kateshe, Lagjja 9, Rruga Midhi Kostani, Zona kadastrale 8561, Nr.pasurie 4/1194.
8) Korce, Bulgarec Bulgarec Rruga Nacionale Korce - Tirane, Km 3, Objekt ne Zona Kadastrale 1310, Nr. Pasurie 120/13
9) Elbasan, Zona Indrustriale, Prane Ish Kombinatit Metarulgjik, Tek Uzina Nr. 12
10) Korce, Ambjente Sherbimi 3 Kate me Bodrum, Lagjja 11, Rruga Vojo Kushi, Zona Kadastrale 8561, Nr. Pasurie 0000-6/509
11) Korce, Ndertim kompleks pallate banimi, Lagjja 18, Rruga 1 Maji, Parcela 68.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.01.2021
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve 02.06.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhim kapitali 20.09.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 221 435 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 146 756 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 189 833 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 86 796 605,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 71 447 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 75 806 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 201 611 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 255 336 991,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 103 672 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 512 742 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 160 677 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 591 142 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 676 367 383,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 365 954 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 131 672 183,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 688 683 818,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala