Skip to content

LAEL - 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: K01422004F
Administrator: Elga Kosta
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore, blektorale, material e elnde ndertimi, duhan e cigare, konfeksione, makineri e paisje kancelarie, artikuj shkollore pjese kembimi per automjete, mallra elektrike e elektronike dhe cdo lloj malli tjeter i cdili eshte lirisht i tregtueshem ne territorin Shqiptar ne baze te ligjeve ne fuqi. b. Tregetimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore, blektoriale, materiale e lende ndertimi, duhan e cigare, konfeksione, makineri e pajisje kancelarie, artikuj shkollore pjesekembimi per automjete, mallra elektrike e elektronikesi dhe cdo lloj malli tjeter i cili eshte lirisht i tregetueshem ne territorin Shqiptar, ne baze te ligjeve ne fuqi. Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt eshte si rrjedhim apo ka te beje me objekti vat e renditura me lart. Per te arritur qellimin e mesiperm, Shoqeria mund te ndermarre cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenieje apo hipotekimi, qe mund te konsderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet objekti i Shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.01.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 74 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Shyqyri Berxolli,Pallati.18,shk.2,ap.2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 488 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 595 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 159 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 974 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 464 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:57 633 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:62 892 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 59 407 615,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016