Skip to content

Midea Albania (Ish TEKNOLOGJIA BASHKEKOHORE KLIMATEKNIKA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-22 13:53:10
JSON

NIPT: K01510004R
Administrator: Arben Paja
Objekti i Veprimtarisë: Tregetim me shumice dhe pakice, import-export ipaisjeve te klimatizimit HVAC, (paisje te brendshme e te jashtme), rooftop, ahu, chiller, fan coil, vrf, aspirator , rekuperator etj. Projektim, insatlim dhe mirembajtje te sistemeve kondicionimit, te ngrohje-ftohje, sistemeve te ajrimit dhe sistemeve per fikjen e zjarrit. Tregtim kanale ajri te galvanizuar, grila ajri dhe aksesoret HVAC, paisje trajtim ajri, rekuperator, kuti aspiratoresh, damper ajri dhe aksesore per sistemet e ventilimit. Instalime sisteme split, multi split, VRF, ajer-uje, sisteme ajer-ajer etj. Panele Diellore, konstruksion sistem ngrohje-ftohje, instalime mekanike. Transport mallrash per vete dhe te trete. Tregetim i artikujve te ndryshem industrial etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Midea Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.03.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 8 900 000,00
Numri i pjesëve: 8 900
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 07.05.2015, me vendim të ortakut të vetëm, u pushua përkohësisht aktiviteti i shoqërisë deri në një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 27.08.2017, me vendim të ortakut të vetëm, u riaktivizua veprimtaria e shoqërisë dhe u rikthye në statusin “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e Kavajes, prane Ish-Kombinatit "Misto Mame", Zona Kadastrale 8240, Nr Pasurie 5/108-ND (ne perdorim 100 m2)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 24.04.2004
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 31.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 208 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 608 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 95 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -17 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 596 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 658 949,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 704 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:136 755 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:72 100 198,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 272 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:14 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 36 145 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 35 075 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 76 734 271,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala