Skip to content

PRODH.MAT.NDERTIMI 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: K02727219I
Administrator: Hasan Barja
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim materiale ndërtimi, import lëndësh të para e materiale ndihmëse, punim zdrukthëtarie, prodhim materiale inertes, përpunim hekuri e parafabrikate të ndryshme, eksport, prodhim traversash, transport tuba betoni e materiale inerte, prodhim detalesh të ndryshme, prova laboratori dhe parking etj. Transporti nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore etj., i mallrave të sipërpërmendura për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë private dhe shtetërore. Shërbime komisionarë për të gjitha operacionet tregtare që do të zhvillohen brenda dhe jashtë vendit në emër dhe për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë juridikë dhe shtetërore 2 brenda dhe jashtë vendit. Kryerja e rolit të agjentit dhe magazinës doganore, e përfaqësuesit dhe distributorit ( shpërndarësit) të autorizuar ose ekskluziv sipas rastit. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin; hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: PRODH.MAT.NDERTIMI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/09/1997
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 109 600 000,00
Numri i pjesëve: 109 600
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 2 Femra/ 1 Mashkull
Anëtarë Bordi: Pëllumb Kika; Nevila Kullojka; Fatmira Spahiu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan; ISH ND.PRODH.MAT.NDERT.MET.

Adresa Email:
pellumbkika@yahoo.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 252 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 464 571,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 486 716,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 145 795,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 339 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 851 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 364 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -851 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -499 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 141 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -3 146 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 492 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 225 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 4 876 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 8 613 930,00
Punuar Nga : A.B