Skip to content

SPITALI EUROPIAN (Ish DORA E ARTE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-30 14:51:18
JSON

NIPT: K41824026P
Administrator: Arber Guma, Luca Vegetti, Alberto Dimitri, Vincenzo Cagnazzo
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimit (drejtimit) te qendrave te kujdesit shendetesor privat ne pergjithesi, te klinikave dhe qendrave shendetesore, shtepi pleqsh, mjekeve diagnostikues, kuruese dhe rehabilituese, ambulatore, spitalor privat. Blerjen, shitjen, realizimin, perfshire leasing financiar te prones se paluajteshme. Prodhimin, tregtimin, importin dhe eksportin e produkteve shendetesore te shendeteshme, integratore dhe kozmetike si dhe paisje dhe aparate mjekesore me interes shendetesor.
Emërtime të tjera Tregtare: SPITALI EUROPIAN; Spitali Villa Maria
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.05.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 811 835 205,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: Gruppo Villa Maria S.p.A, një shoqëri sipas ligjit italian, me zyrat qëndrore në adresën: Lugo (RA), Giuseppe Garibaldi 11, CAP 48022, numër TVSH 00423510395, e përfaqësuar në këtë veprim nga ana e Luca Vegetti, në cilësinë e përfaqësuesit sipas prokurës së posaçme të datës 17.02.2017 (Sipas kontratës për shit-blerjen e kuotave, datë 16.03.2017, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.6.B - Shërbime spitalore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Mbikalimi Kasharit, Kthesa e Rinasit.

Adresa Email:
sonila.skenderaj@yahoo.com

Telefoni:
0682079466

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.07.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash te kapitalit
Kontrate per shit-blerjen e kuotave 16.03.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 30.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 11.11.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtesen e kapitalit 24.09.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 20.02.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 05.03.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.09.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.09.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -190 562 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -181 262 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -159 640 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -186 252 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -176 682 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -89 289 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -52 826 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:103 076 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:89 405 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:128 355 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 943 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 90 432 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 40 554 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 24 923 075,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala