Skip to content

AGB 3 (Ish Clean & Construction)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-29 10:56:43
JSON

NIPT: L22321003R
Administrator: Ervin Aliu
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e Ndertimeve, Restaurimeve dhe rikonstruksioneve te objekteve civile, ushtarake, industriale, tregtare, turistike, shendetesore, kulturore, sportive, vepra kullimi e vaditje, infrastrukture, sherbime komunale dhe urbane (sherbime pastrimi te siperfaqeve urbane), ndertime rrugore e hekurudhore, Prodhimin e te gjilha materialeve te ndertimit per nevojat e shoqerise dhe tregtimin e tyre me shumice e pakice. Tregeti me shumice e pakice, Import - eksport i te gjitha rnallrave : si industriale, hidrosanitare, ushqimore, tekstile, elektroshtepiake, te mjeteve te mekanizuara, tregtim mineralesh, etj Aktivitete bar - restorante, hoteleri; aktivitete bujqesore, blegtorale, pyjore, etj Prodhimin, transmetimin, shperndarjen dhe shitjen e energjise elektrike; Punime pyjore, shfrytezim i lendes drusore, grumbullim e tregtim i bimeve medicinale, organizim i gjuetive turistike. sistemim e mirembajtje kullote. Çdo veprimtari tjeter te lejuar nga ligji. Parking, lavazho. Tregtimi me pakice i pjeseve dhe aksesoreve te automjeteve.Grumbullim, transportim, ruajtje e mbetjeve jo te rrezikshme, dherave dhe inerteve nga prishjet dhe ndertimet, mbetje te llumrave dhe ujerave te ndotura urbane nga kanalizimet.
Emërtime të tjera Tregtare: AGB 3
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.11.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Hyrja 1, Apartamenti Nr. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.12.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate transferimi e pjeseve te kapitalit 23.12.2014
Kontrate dhurimi kuotash 24.10.2015
Kontrate shitje kuotash 20.02.2017
Kontrate transferimi e pjeseve te kapitalit 05.12.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 601 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 242 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 84 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 581 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:71 444 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 936 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 263 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 779 608,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala