Skip to content

ADR TRANS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-23 15:15:16
JSON

NIPT: L31304034G
Administrator: Vasilika Mano
Objekti i Veprimtarisë: Transport të mallrave të çdo lloji si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, edhe për llogari të të tretëve; Importin dhe eksportin me shumicë dhe pakicë të artikujtve industrialë të çdo lloji; Tregtimi i pajisjeve dhe artikujve mjekësorë, produkteve farmaceutike dhe sistemeve përkatës të menaxhimit që lidhen me to, paisje për laborator, produkte kimike dhe shërbime që lejohen nga legjislacioni Shqiptar në fuqi; Pjesëmarrje në tendera në cilësine e kontraktuesit dhe/ose nënkontraktuesit për realizimin e veprave, strukturave dhe /ose infrastrukturave të mjediseve të punës; Ndërtime civile dhe industriale, impiante hidraulike, mekanike dhe elektrike për strukturat spitalore, ndertime ujësjellësash dhe kanalizimesh, rikonstruktim i ndertesave civile dhe spitalore, etj. Gërmime, sistemime, mbushje terreneve, centrale hidroelektrike etj; Dizenjim software-i. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software. Testim 2 software. Dizenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit. Dizenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë. Zhvillim sistemesh migrimi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.01.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: NCI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.05.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L41709011G, me adrese ne Tirane, Farke, MJULL BATHORE Mjull Bathore, Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Pasuria Nr. 465/27, me administrator Ergys Halili (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.01.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: PROFTRANS, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 19.01.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81325027S, me adrese ne Tirane, Vaqarr VAQARR Rruga Llazi Miho, Zona Kadastrale 3712, Nr Pasurie 300/56, me administrator Ilir Vardhami ADR TRANS shpk zoteron 97.6% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke MJULL BATHORE Mjull Bathore, Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Pasuria Nr. 465/27

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 22.12.2017
Kontrate shitblerje kuotash 10.05.2018
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 12.05.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 25.02.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 08.06.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 46 931 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 63 959 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 072 605,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 25 231 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 19 634 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 173 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:74 995 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:151 210 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:157 633 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:126 670 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:98 475 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 122 256 875,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala